divendres, 17 de desembre del 2021

dimarts, 14 de desembre del 2021

 I seguim amb les nostres Nadales...




Un Nadal diferent

 Ja s'apropa el Nadal i anem preparant les nostres nadales i les nostres cançons!



dissabte, 11 de desembre del 2021

 Hello wonderful people!


How are you? I'm sure you are great!

Què tal esteu? Segur que genial!


And here is a little something to make your day even better! An English activity! Because you all love English and music!  

I aquí teniu una cosa per fer el dia encara millor! Una activitat d'anglès! Perquè us encanta l'anglès i la música! 


How about some rhytm to have fun? With this theme to practice the different illnesses we could have?

Què us sembla una mica de ritme per divertir-nos? Amb aquest tema per treballar diferents problemes que podríem tenir? 


Let's rock!



What's the time?

 Hello wonderful people!


How is your weekend going? I'm sure it is fantastic!

Què tal està anant el vostre cap de setmana? Segur que fantàstic!


And here is a little something to make it even better! An English activity! Because you all love English!  This activity is to remember how to talk about the hours!

I aquí teniu una cosa per fer-ho encara millor! Una activitat d'anglès! Perquè us encanta l'anglès! Aquesta activitat és per fer memòria i recordar com parlem de les hores.


Here, you have  link to a Kahoot! You have all this week to play it and have fun! Let's go!

Aquí teniu el link a un Kahoot! Teniu tota aquesta setmana per jugar-lo i passar-ho bé! Som-hi!





divendres, 10 de desembre del 2021

L'ENIGMA DE LA SETMANA I

Hola curs de 4t!


Iniciem aquesta setmana la secció dels enigmes. Cada divendres posarem un. Tindreu tot el cap de setmana per pensar el la solució i el dilluns poder-ho comentar a l'aula tots/es plegats.

Esteu preparats? Aquí va el primer!


Sabríeu a quina plaça de pàrquing ha aparcat el cotxe?